Home

  • LIVE MUSIC TROPICANA - 1 Man Band

  • Živá hudba na prezentace, oslavy, svatby, taneční večery
    Live Music for presentations, celebrations, weddings, dancing evenings

  • Mezinárodní a český repertoár - International and Czech repertoire

  • POP Music, Evergreens, Retro Music, Country, Rock Music

  • Autorská výroba hudby a textů - Author´s music and lyrics production

Syndicate content